Start         

     Hosting 

  Domeinnaam

  Registratie  

 Web Designs  

Volgende

Neder3GB / 30GB info

Neder4GB / 40GB info

NL20GB /100GB info

NRS100GB / 1000GB info 

    Voorwaarden   Web Site Host en Domein naam Services        HOME
   Dit zijn onze Voorwaarden     Neder2you  2hostyou2  Voorwaarden 
   Voorwaarden     
   De Controle van de orde
   Waarborg van Diensten 
   Het Privacy Beleid 
   Overeenkoms Registratie Domein naam 
   Het Beleid van de Geschillenbeslechting Van de Naam van het domein 
       
        
    Voorwaarden
         
   

De dienst die aan de volgende overeenkomst onderworpen is wordt verleend door Neder2you 2hostyou2 in samenwerking met LiquidNet Ltd., dat in het Verenigd Koninkrijk wordt geregistreerd, zal Nr. 4654498. Neder2you 2hostyou2 en LiquidNet Ltd. van de Registratie als Neder2you 2hostyou2 omwille van de beknoptheid in dit document worden bedoeld.

U zou zich ervan bewust moeten zijn dat door omhoog voor een rekening met Neder2you 2hostyou2 te ondertekenen, u overeenkomt om gegevens te plaatsen over onze servers, waarbij het toegankelijk wordt gemaakt voor het brede publiek. In deze betekenis, aanvaardt u dat het voorbij de macht van Neder2you 2hostyou2 dergelijke toegang moet beperken en de veiligheid van uw dossiers waarborgen. U bent volledig verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens over servers Neder2you 2hostyou2, die voorstellen dat u zorgvuldig om het even welk stuk van informatie alvorens het aan uw onlangs toegewezen Neder2you 2hostyou2 serverruimte beter zou overwegen te uploaden. Het is aan te bevelen vermijden uitgevers persoonsgegevens die zouden kunnen online worden misbruikt.

De voltooiing van de ordevorm vertegenwoordigt het elektronische ondertekenen van dit document.

U zou door de Overeenkomst van de Registratie van de Naam van het Domein moeten verblijven, die een ondeelbaar deel van dit document is.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; DE OVEREENKOMST VAN DE DIENST
  Neder2you 2hostyou2 zullen zijn Diensten aan u (de Klant) in de Termijnen en de omstandigheden van deze Overeenkomst van Klant verlenen. De Overeenkomst is bedoeld om de integriteit van zowel Neder2you 2hostyou2 als de Klant te houden en beide partijen te beschermen tegen aansprakelijkheid. Deze Overeenkomst van Dienst zal worden afgedwongen om de snelheid, de macht, de prestaties, en de betrouwbaarheid van onze diensten te garanderen. Samen met de Vorm van de Orde en een andere documenten of overeenkomsten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt gespecificeerd, vormt de Overeenkomst van de Klant de gehele handeling van overeenkomst tussen Neder2you 2hostyou2 en de Klant, dus zijnd het meest significante document van de onlangs-gevestigde verhouding. Voor het geval dat een hof van bekwame jurisdictie van mening is dat om het even welk van de bepalingen van de Overeenkomst ongeldig is, unenforceable, of leegte, zullen de resterende volledig hun geldigheid reserveren. Kant van de klant van de Overeenkomst zou door de volgende partijen kunnen worden voorgesteld: een individu met persoonlijke eisen, die meer dan 18 jaar oud zijn; een wettelijke entiteit zoals een bedrijf, een openbare aansprakelijkheidsvennootschap enz. die met de wetssysteem van de staat verenigbaar is. Als een persoon de Klant om wat reden vertegenwoordigt, zou hij/zij juridisch moeten worden gemachtigd om in zijn/haar naam te handelen, waarbij, en de Overeenkomst wordt goedgekeurd wordt uitgevoerd wordt geleverd. U begrijpt en bent het ermee eens dat de Dienst verstrekte "RE…EL" is en dat Neder2you 2hostyou2 geen verantwoordelijkheid voor de opportuniteit, de schrapping, en het nalaten veronderstelt om om het even welke communicatie of de verpersoonlijkingsmontages te leveren of op te slaan van de Klant.

 2. DE ONTVANGENDE DIENSTEN VAN NEDER2YOU 2HOSTYOU2
  1. Bandbreedte - Elk ontvangend plan omvat vooruitbetaalde maandelijkse bandbreedte in Megabytes. Deze bandbreedtequota wordt gedeeld tussen alle plaatsen in ťťn enkele het ontvangen rekening. Voor het geval dat een het ontvangen rekening zijn toegestane bandbreedte overschrijdt, zal het tot begin van volgende maand worden opgeschort wanneer de quota zich automatisch zal verfrissen. De extra bandbreedte is beschikbaar. De verkoop van het contact voor meer informatie.

  2. Ontvangen domeinen - omvatten de ontvangende plannen Neder2you 2hostyou2 domein het ontvangen. Elk ontvangend plan heeft een grens van de ontvangen domeinen.

  3. De Registratie van het domein - beschikbaar aan voorzien prijs slechts met het kopen van Web het ontvangen rekening (s). Elke Web het ontvangen rekening kan een maximum van ťťn voorzien domeinnaam gebruiken. De registratie van het domein is definitief en kan worden terugbetaald niet.

   De meer gedetailleerde informatie betreffende domeinnamen kan in het Beleid van de Geschillenbeslechting Van de Naam van het Domein worden gevonden.

  4. De Ruimte van de schijf - de Extra schijfruimte is beschikbaar. De betaling wordt goedgekeurd slechts vooraf per jaar. De verkoop van het contact voor meer informatie.

  5. Ip Adres - voor vele klanten is een IP adres belangrijk voor beginnende SSL gastheren en dat waarom wij toestaan kopend meer IP adressen. Voor het geval dat uw het ontvangen rekening geen IP adres omvat, gelieve verkoop voor meer informatie te contacteren over hoe te om het te verkrijgen. De betaling wordt goedgekeurd slechts vooraf per jaar.

  6. MySQL Gegevensbestand (s) - is /are inbegrepen in alle ontvangende plannen. De extra MySQL- gegevensbestanden zijn beschikbaar. De verkoop van het contact voor meer informatie.

  7. MySQL de Opslag van het Gegevensbestand - Elke het ontvangen rekening heeft een grens voor MySQL- gegevensbestandopslag. Deze opslag wordt gedeeld tussen alle MySQL- gegevensbestanden in ťťn enkele het ontvangen rekening. De extra MySQL- gegevensbestandopslag is beschikbaar. De verkoop van het contact voor tarifering.

  8. SSH (Beveiligde Shell) - voor het geval dat uw het ontvangen rekening geen SSH omvat, gelieve verkoop voor meer informatie te contacteren over hoe te om het te verkrijgen. De betaling wordt goedgekeurd slechts vooraf per jaar.

 3. ACHTERGROND VERRICHTINGEN/PROGRAMMA'S OVER SERVERS
  Deze programma's, genoemd cron banen, kunnen onophoudelijk door Neder2you 2hostyou2 op de achtergrond worden in werking gesteld. Hun voorziening stelt extra prijs overeenkomstig gebruikte systeemmiddelen en operationeel onderhoud in kwestie voor, indien nodig. Over het algemeen, vermijdt Neder2you 2hostyou2 plaatsend bijkomende lasten op klanten, die de dienst CronTab verlenen die in het ontvangende Comitť van de Controle geÔntegreerd is. De facultatieve Diensten Neder2you 2hostyou2: Deze diensten, die maar beperkt niet aan omvatten: De de aangeboden Studio van de plaats, Adressenlijsten en andere diensten worden verleend ZONDER GARANTIE en ZONDER WAARBORG VAN RESULTATEN. WORDEN DE EXTRA DIENSTEN VAN NEDER2YOU 2HOSTYOU2 OF DE EIGENSCHAPPEN EN DE DIENSTEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE OF DE EIGENSCHAPPEN AANGEBODEN OP "ZOALS" EN "ALS BESCHIKBARE" BASIS IS. NEDER2YOU 2HOSTYOU2 VERWERPT OM HET EVEN WELKE IMPLICIETE GARANTIES. OM HET EVEN WELK VAN ' WERKNEMERS NEDER2YOU 2HOSTYOU2, BEHEER OF FILIALEN MOGEN NIET VOOR OM HET EVEN WELKE MOGELIJKE SCHADE VERANTWOORDELIJK OF ZO AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DIE GEBRUIK OF MISBRUIK VAN OM HET EVEN WELKE INFORMATIE, INHOUD OF DIENSTEN VEROORZAKEN DIE DOOR NEDER2YOU 2HOSTYOU2, MET INBEGRIP VAN DIRECTE OF INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EN BIJKOMENDE SCHADE WORDT VERSTREKT VOORTVLOEIEND UIT HET OM HET EVEN WELK NALATEN OM DE DIENSTEN, OPSCHORTING OF BEňINDIGING VAN DE DIENSTEN TE VERLENEN.

 4. DE WAARBORGEN VAN DE DIENST
  Neder2you 2hostyou2 zullen 99,9% netwerk Neder2you 2hostyou2 uptime en 99,9% netwerk stabiliteit uptime waarborgen. Dit, echter, verwijst niet naar problemen die stammen uit:

  1. De Analyse van de Hardware van de server.

  2. De fout van de gebruiker (s) of vastberaden onderbreking (s) van de gebruikersdienst (b.v. als de cliŽnt zijn/haar eigen server sluit, is Neder2you 2hostyou2 niet de oorzaak van de onderbreking).

  3. Mislukkingen toe te schrijven aan software die niet uitdrukkelijk door Neder2you 2hostyou2 wordt gesteund. Derhalve als een hardwareneerstorting die door de klant wordt veroorzaakt gebeurt, is Neder2you 2hostyou2 voorbij de controle en de verantwoordelijkheid voor de resulterende onderbreking.

 5. HET GEBRUIK VAN DE SERVER & ONTVANGEN INHOUD

  1. De inhoud van de server MOET aan de parameters voldoen die in dit TOS worden verklaard. De de inhoudsvereisten van het Web sluiten de publicatie van onwettige inhoud of inhoud uit anders beschouwd als ongepast. De klanten zouden in aanraking met een vertegenwoordiger van de Dienst Neder2you 2hostyou2 betreffende om het even welke onderzoeken over de kwestie moeten krijgen.
  2. Als om het even welk van de Diensten Neder2you 2hostyou2 voor het onwettige doel van SPAM of ECU worden gebruikt, dan zullen zij ogenblikkelijk geŽindigd worden.

   Onbevoegde Toegang. Neder2you 2hostyou2 verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van om het even welke hardware Neder2you 2hostyou2 of software die op een server Neder2you 2hostyou2 voor het proberen wordt ontvangen om tot een ander ontvangen machine of netwerk illegaal toegang te hebben.

  3. Het gebruiken van Neder2you 2hostyou2's tijdelijke URL wordt niet gedefinieerd als bandbreedtediefstal. Nochtans, worden de klanten geadviseerd om het tijdelijk te gebruiken en Neder2you 2hostyou2 draagt niet de verantwoordelijkheid, als wij het daarna veranderen - de verkeersverwerking is daar niet aan te bevelen. Het is niet aan te bevelen om Neder2you 2hostyou2 ' tijdelijke URL - scXX.info/scXX.biz - als basisurl te gebruiken. De gebruikers worden geadviseerd om hun verkeer aan hun eigen domeinen opnieuw te richten.

   Elke klant zal uit het pakket kunnen voordeel halen hij/zij heeft gekocht op de inleidende prijsniveaus en met ťťn en de zelfde reeks eigenschappen in de loop van de gehele contractperiode. Neder2you 2hostyou2 be*houdt zich het recht voor bepaalde veranderingen in de pakketten (in de vorm van de bijkomende diensten) ten gunste van klanten te introduceren.

 6. DE ACHTERWAARBORG VAN HET GELD
  Neder2you 2hostyou2 biedt een 30-dag geld achterwaarborg aan. Als u niet tevreden met onze ontvangende dienst bent, kunt u een volledige terugbetaling voor uw ontvangend plan met de elektronische post versturen en ontvangen binnen 30 dagen nadat u de rekening kocht. Nochtans, is alle domeinregistratie definitief, omvat geen geld achterwaarborg en zal onderworpen aan $9,95 USD per jaar per de prijs van de domeinregistratie zijn. U zal een storting van $9,95 USD voor de domeinprijs moeten maken alvorens de terugbetaling voor de het ontvangen rekening te ontvangen.

 7. BETALING, CHARGEBACKS EN TERUGGEKEERDE CONTROLES
  1. Van Neder2you ontdekken de 2hostyou2- contracten met JCB/VISUM/Internationale HOOFDKAART en de FinanciŽle Diensten voor chargebackprocedures, waarbij zijn koopvaardijrekeningenbetrokkenheid wordt vermeden. Wanneer het ondertekenen omhoog voor de Web ontvangende dienst met Neder2you 2hostyou2, gaan de klanten met AUP (dit document) en de gespecificeerde Voorwaarden & de Voorwaarden in dit document akkoord. Aldus, zal Neder2you 2hostyou2 dit document als bewijsmateriaal voor de overeenkomst van de klant in gevallen van een chargebackonderzoek namens de klant gebruiken die op punten wordt gebaseerd die de cliŽnt probeert om te weerleggen nadat hij hen op het tijdstip van de orde goedkeurde.

   Als, echter, de klant geldige beweging veroorzakend voor de vereiste terugbetaling voorstelt, hebben waargenomend de vroeger-gespecificeerde vereisten, dan zal Neder2you 2hostyou2 de geld achterprocedures zonder aarzeling verwerken. Om het even welke terugbetalingsacties zullen onmiddellijk leiden tot opschorting van de Web de ontvangende rekening en de creditcard van de klant zal terug met de respectieve som onder het zelfde van de betalingsorde/vergunning aantal worden belast.

  2. Neder2you 2hostyou2 zullen klanten met prijzen belasten die op de prijsstructuur worden gebaseerd op het tijdstip van het inschrijvingsproces. Neder2you 2hostyou2 be*houdt zich het recht voor veranderingen in de pakketten te introduceren wanneer nodig betreffende prijs en reeks eigenschappen. Dit betekent dat de huidige prijslijst bij Neder2you 2hostyou2.com van de tarifering en de eigenschappen van de rekening van de klant kan verschillen.

  3. Wanneer het ondertekenen omhoog voor een rekening met Neder2you 2hostyou2, komt de klant om voor de periode van ťťn jaar (365 dagen) te betalen overeen. Neder2you 2hostyou2 verleent klanten met 48 uren tijdens de officiŽle betalingsperiode. Voor het geval dat de betaling niet is ontvangen, zal de rekening worden opgeschort.

   Chargebacks wordt niet beschouwd als manier om terug te betalen. Om het even welke klant die een creditcard chargeback in antwoord op een rekening verstrekt of een orde die bij Neder2you 2hostyou2 wordt geplaatst zal aan inzamelingen en gerechtelijke stappen onderworpen zijn. Hij/zij zal $29.00 USD worden aangerekend, omdat wanneer het ondertekenen omhoog met Neder2you 2hostyou2, klanten deze voorwaarden goedkeur, zo overeenkomend om hen strikt waar te nemen.

 8. GARANTIES EN VERTEGENWOORDIGING
  Neder2you 2hostyou2 verleent de ontvangende diensten op "zoals" en "als beschikbare" basis zonder garanties of vertegenwoordiging voor zijn het aanbieden is. Het bedrijf draagt geen verantwoordelijkheid voor verbindingsproblemen, in gevallen wanneer het ontvangen van klanten met Neder2you 2hostyou2 met de kwesties van de de dienstonderbreking confronteert.

 9. GEEN ONWETTIG OF BELEMMERD GEBRUIK
  Als voorwaarde van uw gebruik van de Diensten Neder2you 2hostyou2, zult u de Diensten Neder2you 2hostyou2 voor geen doel gebruiken dat door deze termijnen, voorwaarden, en berichten onwettig of verboden is. U kunt niet proberen om onbevoegde toegang tot om het even welke Diensten Neder2you 2hostyou2, andere rekeningen, computersystemen of netwerken te verkrijgen die aan om het even welke Diensten Neder2you 2hostyou2, door het binnendringen in een beveiligd computersysteem, wachtwoordmijnbouw of een andere middelen worden aangesloten. U kunt niet of proberen om om het even welke materialen of informatie verkrijgen door om het even welke middelen te verkrijgen niet opzettelijk ter beschikking gesteld door de Diensten Neder2you 2hostyou2. Neder2you 2hostyou2 be*houdt zich het recht voor om om het even welke informatie op elk moment te onthullen aangezien Neder2you 2hostyou2 noodzakelijk acht om aan om het even welk toepasselijke wet, regelgeving, wettelijk proces of regeringsverzoek te voldoen, of te weigeren om om het even welke informatie of materialen, helemaal of gedeeltelijk, in de enige discretie van Neder2you 2hostyou2 uit te geven te posten of te verwijderen. Neder2you 2hostyou2 is binnen de capaciteit om de dienst aan onwettige partijen te weigeren. De servers van Neder2you 2hostyou2 kunnen uitdrukkelijk voor wettelijke doeleinden slechts worden gebruikt en elke poging voor het nemen van onfatsoenlijk voordeel van de servers inconsistent met de regels zal onmiddellijk verworpen worden. In dit licht, verbiedt Neder2you 2hostyou2 uitdrukkelijk om het even welke breuk van Federaal die, Staat of Lokale regelgeving, maar is niet beperkt tot de transmissie van omvat: copyrighted dat juridisch wordt beoordeeld om te dreigen of obsceen materiaal, materiaal en materiaal dat door handelsgeheimen wordt beschermd. Het beheer van Neder2you zal 2hostyou2 grondig om het even welk van de ontvangen orden in detail onderzoeken en zal aan hun eigen discretie beslissen die van hen niet aan de officieel verklaarde eisen ten aanzien van gebruik van de servers van het bedrijf voldoen. De servers van Neder2you 2hostyou2 KUNNEN voor de propagatie, distributie die, huisvesting, verwerking, of worden gebruikt niet in elk geval van lewd, obsceen, volwassen OF pornographic materiaal, of een ander materiaal opslaat behandelt dat door het bedrijf met inbegrip van als impermissible wordt beschouwd, maar niet aan - pornografie, volwassen materialen, satanic materialen, en een andere materialen van een volwassen aard beperkt.

 10. DERDE
  Om het even welke transacties met derden (met inbegrip van advertisers) inbegrepen binnen de Diensten Neder2you 2hostyou2 of de participatie in bevorderingen, met inbegrip van de levering van en de betaling voor goederen en de diensten, en een andere termijnen, voorwaarden, garanties of vertegenwoordiging verbonden aan dergelijke transacties of bevorderingen, zijn alleen tussen u en advertiser of andere derde. Neder2you 2hostyou2 zullen niet voor om het even welk deel van zulk transacties of bevorderingen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn.

 11. BEňINDIGING
  U bent het ermee eens dat Neder2you 2hostyou2, in zijn enige discretie, uw wachtwoord, rekening (of om het even welk deel daarvan) of gebruik van de Dienst eindigen, en om het even welke Inhoud verwijderen en kan verwerpen binnen de Dienst als u deze termijnen overtreedt.

 12. DE ONTKENNING VAN DE DIENST
  Neder2you 2hostyou2 be*houdt zich het recht voor zijn dienst te verwerpen en deze overeenkomst te eindigen voor een bepaalde periode van tijd of voor onbepaalde tijd op het nalaten van klanten te betalen. De klant wordt dan beschouwd als een schuldenaar aan Neder2you 2hostyou2 en aansprakelijk voor redelijke rente en inzamelingsprijzen.

 13. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN
  U bent alleen verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten. Gebruikend de Dienst Neder2you 2hostyou2 met betrekking tot onderzoeken, zijn de wedstrijden, de piramideregelingen, de kettingbrieven, de troep e-mail, commerciŽle spamming of om het even welke dubbele of ongevraagde berichten (of anders) belemmerd. In overweging van uw gebruik van de Dienst, gaat u akkoord:

  1. Ware , nauwkeurige, huidige en volledige informatie over zich te verstrekken zoals ertoe aangezet door de registratievorm van de Dienst.

  2. Onmiddellijk ons te handhaven en te informeren om de Gegevens van de Registratie bij te werken om het waar, nauwkeurig, huidig en volledig te houden. Als u om het even welke informatie verstrekt die untrue is, onnauwkeurig, niet huidig of onvolledig, of Neder2you 2hostyou2 heeft redelijke gronden om te verdenken dat dergelijke informatie untrue is, onnauwkeurig, niet huidig of onvolledig, heeft Neder2you 2hostyou2 het recht uw rekening op te schorten of te eindigen en om het even welk en al huidig of toekomstig gebruik van de Dienst (of om het even welk gedeelte te weigeren daarvan).

  3. Wanneer het ondertekenen omhoog voor V.N.- rekening met Neder2you 2hostyou2, komt overeen elke klant om correcte en bijgewerkte contactdetails voor te leggen bedoelen, die dat wanneer het introduceren van om het even welke veranderingen in deze informatie, hij/zij verplicht om is mee te delen Neder2you 2hostyou2 in de loop van een 10-zaken-dag periode na de veranderingen geldig worden. De introductie van veranderingen zou online door het Comitť van de Controle van de klant, via geen e-mail moeten worden gedaan. Dit vereiste is ook van kracht voor Neder2you 2hostyou2 - de klanten zullen zich altijd van om het even welke veranderingen bewust zijn van de contactinformatie die het bedrijf binnen zijn website plaatst. Deze manier, een onberispelijk communicatie proces tussen beide kanten is gewaarborgd.

  4. U zult een wachtwoord en rekeningsbenoeming op de voltooiing van het registratieproces van de Dienst ontvangen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en rekening, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die in het kader van uw wachtwoord of rekening voorkomen. U gaat akkoord:

   1. deel onmiddellijk Neder2you 2hostyou2 over om het even welk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of rekening of een andere breuk van veiligheid mee.

   2. zorg ervoor dat u van uw rekening aan het eind van elke zitting weggaat.

   Neder2you 2hostyou2 kunnen niet en niet aansprakelijk voor om het even welk verlies zijn of zullen zullen het het gevolg zijn van het uw nalaten beschadigen om aan dit te voldoen.

  5. Om het even welke Klant in schending van systeem of netwerkveiligheid is onderworpen aan misdadige en burgerlijke aansprakelijkheid, evenals directe rekeningsbeŽindiging. De voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: Onbevoegd toegang, gebruik, sonde, of aftasten van een van de systemenveiligheid of authentificatie maatregelen, gegevens of verkeer. Interferentie met de dienst aan om het even welk gebruiker, gastheer of netwerk met inbegrip van, zonder beperking, e-mail het bombarderen, overstromings weloverwogen pogingen om een systeem te overbelasten en aanvallen uit te zenden. Smeedstuk van om het even welke het pakketheader van TCP/IP of om het even welk deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep het posten.

  6. Kwaad aan Servers Neder2you 2hostyou2 - om het even welke pogingen voor het doen van kwaad aan een server of een klant van de Diensten Neder2you worden 2hostyou2 uitdrukkelijk verboden

   1. Aanvaardbaar Gebruik van de Diensten/Aanvaardbare Toegang tot de Diensten - Neder2you 2hostyou2 zal onmiddellijk en resoluut aan om het even welke poging van gebruik van een een rekening of computer van Internet door een onbevoegde klant Neder2you 2hostyou2 door de rekening of computereigenaar reageren. Dergelijke pogingen omvatten "het scamming van Internet" (bedriegend andere mensen in het vrijgeven van hun wachtwoorden en enz.), wachtwoorddiefstal, het aftasten enz. van het veiligheidsgat. Het is niet of de aangevallen rekening of de computer of niet tot de Diensten behoren Neder2you 2hostyou2 van belang, zal de fraude onderworpen aan acties zijn die op de eigenlijke aard van de aanval worden gebaseerd die een waarschuwing, een rekeningsopschorting of een annulering en burgerlijke of misdadige gerechtelijke stappen zou kunnen zijn.

  7. Het gebruik van cpu (of het gebruik van de Centrale Verwerkingseenheid (s)) worden voor de rekening van de Klant van de Webserver ontvangen zijn onderworpen aan sommige verordeningen. Dat betekent dat elke het ontvangen rekening uit tot 10% van de macht van cpu voor dan 180 seconden in om het even welke bepaalde tijd of 3% in de loop van 24 uren kan niet meer voordeel halen. Neder2you 2hostyou2 vereist sterk dat de klanten wanneer het gebruiken van de macht van cpu voor hun rekeningen zeer oordeelkundig zijn. Anders, kunnen wij klantenrekeningen in gevallen van geregistreerd effect op andere rekeningen op de server of de storing opschorten die aan het functioneren van de server wordt veroorzaakt. Als wij een rekening opschorten, dan zal zijn eigenaar van dat in consistentie met de situatie worden op de hoogte gebracht die deze opschorting kan veroorzaken. Dan kan de eigenaar van de rekening aan een specifiek of semi-specifiek Web het ontvangen oplossing moeten bevorderen. Het mogelijke alternatief is een vereiste vermindering van de lading en het verkeer die de rekening van de klant krijgt. Neder2you 2hostyou2 be*houdt zich het recht voor dossiers of manuscripten te blokkeren die bijzonder cpu gebruiken en cliŽnten op de hoogte brengen.

  8. De klant komt niet om voor of over zijn rekening te publiceren overeen om het even welke informatie, software of andere inhoud, die overtreedt of op de rechten van om het even welke anderen overtreedt of die bewust de wetten van om het even welke jurisdictie overtreedt waarin dergelijke inhoud over het algemeen toegankelijk is.

  9. De gebruikers mogen niet meer dan 1500 e-mail verzenden per dag per het ontvangen van rekening.

  10. Elke rekening heeft recht op gastheer tot 50.000 dossiers.

  11. Om aan onrechtvaardige distributie van de middelen, evenals het mogelijke delen van onwettige inhoud te ontsnappen, mogen de Klanten niet hun het ontvangen rekeningen gebruiken voor het delen (un)archived beelden, alleen programma's of correcte dossiers, wat betekent dat minstens 95% van alle media dossiers (d.w.z. MP3, WAV, Ra, GIF, JPG, ZIP, RAR, maar beperkt niet tot deze dossieruitbreidingen) in een het ontvangen rekening een deel van daadwerkelijke, actieve website(s) inhoud moet zijn, d.w.z. de pagina's met die dossiers zouden moeten verbinden. Voorts kunnen deze dossiers niet meer dan 50% van het totale maandelijkse het verkeersgebruik van een Klant bedragen.

  12. MySQL gebruik: elk gegevensbestand dat op ons systeem wordt ontvangen kan slechts door de gebruiker worden gebruikt die het heeft gecreeerd. Een andere gebruiker, de van wie rekening op het zelfde of op een andere server wordt ontvangen, kan het gegevensbestand gebruiken niet dat in uw rekening wordt gecreeerd. Het MySQL- gegevensbestand heeft een grens van 45.000 vragen per uur. Als u 45.000 vragen per een bepaald uur hebt bereikt, zult u meer vragen kunnen geen maken. In het volgende uur zult u toegang tot het gegevensbestand opnieuw hebben en de teller zal worden teruggesteld.

  13. Neder2you 2hostyou2 Staat geen plaatsen toe die om het even welke inhoud, punten van distributie, of ' verbindingen ' met plaatsen verzekeren die:

   1. overtreed op de merkgebonden rechten van om het even welke derde het intellectuele eigendom of, of rechten van publiciteit of privacy

   2. overtreed om het even welke wet, statuut, verordening of regelgeving

   3. zijn lasterlijk, libelous handel die, onwettig kwellend, verkeerd, pornographic of obsceen dreigt

   4. bevat virussen, Trojan paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, bedorven dossiers, of een andere gelijkaardige software of programma's die de verrichting van de computer van iemand anders of bezit van een andere kunnen beschadigen

   5. bevat Geplagieerd of het Binnendringen in een beveiligd computersysteem/Software Phreaking (Warez) - Om het even welke software die is copyrighted en niet vrij beschikbaar voor distributie zonder kosten. ROMs, dienen de Mededingers van ROM en Mpeg de Laag 3 (MP3) al daling onder deze jurisdictie in

   6. heb Volwassen Plaatsen (inhoud) - Om het even welk erotisch of pornographic materiaal, verbindingen aan volwassen plaatsen, of reclame van volwassen plaatsen.

 14. DE WEBSITE VAN DE KLANT; ELEKTRONISCHE HANDEL; DE GARANTIES/DE WAARBORGEN VAN DE KLANT

  1. Wanneer het kopen van een toegewezen ruimte op servers Neder2you 2hostyou2, komen de klanten volledig verantwoordelijk te zijn overeen voor de ontwikkeling, de verrichting en het onderhoud van hun website, de online opslag en elektronische handelactiviteiten binnen die ruimte. Elke klant is verantwoordelijk voor alle producten en diensten evenals van alle inhoud en materialen die online, omvattend lijken:

   1. de nauwkeurigheid en de relevantie van de Inhoud van de Klant en inhoud en het materiaal dat in zijn opslag of op zijn producten wordt gedemonstreerd

   2. zekerheid die de Inhoud van de Klant en inhoud en de materialen die de in zijn opslag of op zijn producten verschijnen overtreden overtreden of op de rechten van geen persoon

   3. zekerheid dat de Inhoud van de Klant en de inhoud en de materialen die in zijn/haar opslag of op zijn/haar producten verschijnen niet lasterlijk of op de een of andere manier onwettig zijn. De klant is enige verantwoordelijk voor het goedkeuren, verwerkings en het vullen klantenorden en van het behandelen van klantenverzoeken of klachten. De klant is verantwoordelijk voor de betaling of de tevredenheid van om het even welk en alle belastingen met betrekking tot zijn/haar website en online opslag.

  2. De klant draagt de verantwoordelijkheid om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van om het even welke klantengegevens (met inbegrip van, zonder beperking, de aantallen van de klantencreditcard) te verzekeren die hij/zij met betrekking tot zijn/haar website of online opslag kan ontvangen.

  3. Elke Klant waarborgt aan Neder2you 2hostyou2 dat hij/zij of het recht in handen heeft bezit de Inhoud van de Klant en zijn materiaal, met inbegrip van alle tekst, grafiek, geluid, muziek, video, programmering, manuscripten en applets te gebruiken. Elke Klant rechtvaardigt aan Neder2you 2hostyou2 dat het gebruik, de reproductie, de propagatie en de transmissie van de Inhoud van de Klant en om het even welke informatie en de materialen bevatte binnenkant niet, en niet zullen:

   1. om het even welk auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of een ander merkgebonden recht van een derde te overtreden of te misbruiken

   2. om het even welke strafrecht of duidelijke valse reclame, de oneerlijke concurrentie, belasteren, privacybinnendringen te breken; een recht van publiciteit te overtreden of een andere wet of regelgeving te overtreden. Elke Klant machtigt Neder2you 2hostyou2 om allen en om het even welk deel van de Inhoud te reproduceren, te kopiŽren te gebruiken en te verspreiden van de Klant voor het verzekeren van en het in werking stellen van de Diensten. Neder2you 2hostyou2 wordt verleend het recht de omvang te beoordelen deze verrichtingen moeten worden gedaan.

 15. TORTUROUS GEDRAG
  Om het even welk geval van onfatsoenlijke behandeling naar een werknemer Neder2you 2hostyou2 zal als ongepast worden beschouwd. Elke Klant wordt voorzien om een professioneel mannered communicatie met werknemers Neder2you 2hostyou2 betreffende om het even welke verzoeken om hulp door e-mail of met behulp van het Systeem van de Steun van het Bureau van het Kaartje te leiden. Elke Klant zou moeten vermijden toepassend om het even welke vormen van het geschreven emotionele uitbarsting of vervloeken. Om het even welke pogingen van doelbewust het ondermijnen van gedrag zullen als breuk van dit TOS worden geÔnterpreteerd. Andere handelingen van behandeling naar werknemers Neder2you 2hostyou2 die als onaanvaardbaar zullen worden beschouwd omvatten mondeling, mondeling, geschreven of geleverd door een tweede partijbedreigingen richtend Neder2you 2hostyou2 of om het even welk van zijn werknemers, partners, materiaal, en belang. Om het even welke vormen van dergelijke bedreigingen zullen als breuk van dit TOS worden geÔnterpreteerd. Neder2you 2hostyou2 houdt het recht te beoordelen welk gedrag als breuk van dit TOS zal worden behandeld en zal geven geen terugbetalingen aan de gebruikers de van wie rekeningen voor het overtreden van de voornoemde regels zijn opgeschort.

 16. SPAMMING IS VERBODEN
  Wij zullen in onze enige discretie bepalen of om het even welk van de berichten u verzendt spam zijn. Voor uw informatie, omvat het spamming over het algemeen, maar is niet beperkt tot:

  1. het verzenden van ongevraagde berichten in massa, of het verzenden van ongevraagde e-mail, die klachten van ontvangers veroorzaken

  2. het verzenden van troeppost

  3. het gebruik van distributielijsten die mensen omvatten die geen specifieke toestemming dat in een dergelijk distributieprocťdť moet worden omvat hebben gegeven

  4. postend commerciŽle advertenties aan de nieuwsgroepen van USENET die het niet toelaten

  5. het posten van artikelen die binaire gecodeerde gegevens bevatten aan niet binaire nieuwsgroepen

  6. het bovenmatige en herhaalde posten van van-onderwerpberichten aan nieuwsgroepen

  7. e-mail kwelling van een andere Klant of Klanten van Internet, omvattend maar beperkt niet aan, overbrengend om het even welke het dreigen, libelous of obsceen materiaal, of materiaal van om het even welke aard dat zouden kunnen aanvallend worden geacht om te zijn

  8. het per e-mail versturen van leeftijd-ongepaste mededelingen of inhoud aan iedereen onder de leeftijd van 18

  9. "Spamming" beschouwd=wordt= als expliciet misbruik van ethische principes en zal wordt geÔnterpreteerd als schending van hen

  10. Het maximumaantal toegestane e-mailberichten die per dag worden verzonden is 1500. Er zijn geen uitzonderingen aan deze regel. Elke klant die meer dan 1500 e-mailberichten per dag verzendt heeft een specifieke server nodig en kan een gedeelde het ontvangen rekening gebruiken niet.

 17. DE VERSIES VAN HET NIEUWS
  Toekomstgerichte Verklaringen: deze verwijzen naar om het even welke predications binnen deze website die niet gebaseerd op objectieve feiten zijn en verwachtingen met betrekking tot aanstaande gebeurtenissen uitdrukken. Dergelijke verklaringen kunnen worden behandeld niet zoals op werkelijkheid-gebaseerd omdat het mogelijk is dat zij om van daadwerkelijke omstandigheden gebeuren af te wijken. De toekomstgerichte Verklaringen kunnen door de beschikbaarheid van indicatieve woorden zoals "worden erkend gelooft", voorziet, "" plannen, "" kan, "" hoop, "" kan, "" zal, "" denkt, "" wordt ontworpen aan, "" met de bedoeling, "" potentieel ". Nochtans, hun beschikbaarheid geen verplichte eis ten aanzien van een toekomstgerichte verklaring is als dusdanig te behandelen.

   

 18. DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE OVERMACHT
  Neder2you 2hostyou2 zullen in een van-aansprakelijkheidspositie betreffende de mislukking of uit:stellen bijgevolg het doen van zijn professionele plichten van omstandigheden voorbij zijn controle zijn. Dergelijke omstandigheden zouden door handelingen van om het even welk regeringslichaam, oorlog, opstand, sabotage, embargo, brand, vloed, staking of andere arbeidsstoring, onderbreking van of vertraging in vervoer kunnen worden veroorzaakt, niet beschikbaar zijn van, onderbreking of vertraging in telecommunicaties of de derdediensten (met inbegrip van DNS propagatie), mislukking van derdesoftware of hardware of onvermogen om binnen gebruikte grondstoffen, voorraden of macht of uitrusting te verkrijgen nodig voor levering van de Diensten. Deze overeenkomst vormt de gehele handeling van overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst die tussen hen wordt ondertekend. Het is niet onderworpen aan om het even welke amendementen, wijzigingen, of een andere wijzigingen met uitzondering van veranderingen die door een geschreven instrument worden geÔntroduceerd dat door de te laden partij wordt ondertekend.

  1. Deze Overeenkomst zal in consistentie met de wetten van de Staat van Florida, de V.S. worden geÔnterpreteerd.

  2. Deze Overeenkomst zal van kracht en effect volledig ten gunste van de partijen hiertoe en hun respectieve erfgenamen, uitvoerders, beheerders, opvolgers zijn en toewijst. - De titels en de rubrieken in dit TOS worden gericht op het vergemakkelijken van het tekstbegrip. Zij zijn geen deel van de eigenlijke Overeenkomst, en zullen zullen niet de voorziening of ontleden beperken die zij hebben verwezen naar. - Deze Overeenkomst kan in tegenhangers worden uitgevoerd, die als origineel zullen worden beschouwd.

 19. AUTEURSRECHTEN
  Het materiaal van Copyrighted moet niet op de rekeningen van Klanten zonder de toestemming van de de auteursrechteigenaars of mensen worden geplaatst die specifiek door de auteursrechteigenaars worden gemachtigd. Slechts kunnen de de auteursrechteigenaars of mensen specifiek erkend door hen uploaden copyrighted materiaal aan de rekening. Op ons ontvangstbewijs van een bericht van een geŽiste auteursrechtovertreding die de bovengenoemde informatie, na bevestiging bevat zullen wij onmiddellijk het naar verluidt overtredende materiaal uit de Diensten verwijderen en zullen verdere procedures indien nodig uitvoeren. Wij zullen geen aansprakelijkheid aan om het even welke Klant van de Diensten voor de verwijdering van zulk materiaal veronderstellen.

  Gelieve te melden om het even welke schendingen van de Termijnen van de Dienst en het Beleid van de Geschillenbeslechting Van de Naam van het Domein aan abuse@2hostyou2.com. abuse@2hostyou2.net  abuse@DuoServers.com 

 20. TAAK
  De klant zal niet het recht hebben deze Overeenkomst zonder de geschreven toestemming van Neder2you 2hostyou2 toe te wijzen. Deze Overeenkomst zal van kracht zijn en het effect aan het totale voordeel van Klant en Neder2you 2hostyou2 en hun opvolgers en toegelaten wijst toe.

  

         
         Voorwaarden 
         
          Inschrijving registratie 
   
       Voorwaarden     
      De Controle van de orde
      Waarborg van Diensten 
      Het Privacy Beleid 
      Overeenkoms Registratie Domein naam 
      Het Beleid van de Geschillenbeslechting Van de Naam van het domein 
 Web Design 2designyou2.com  Pablo3D Bustamante V

 Web Graphics and lay out design by Pablo3D Bustamante V 2hostyou2  2designyou2  Neder2you  

 2hostyou2 Neder2you  Web Hosting  & Domeinnaam Registratie  Services